Fundacja Rozwoju Sztuki – SONORIS

zaprasza artystów-śpiewaków do udziału w przesłuchaniach do Chóru Polskiego Radia.
Przesłuchania odbywać się będą się 16-12-2014 od godziny 9:00 w Instytucie Muzykologii UJ (ul. Westerplatte 10, sala nr 12, I piętro).
Poszukujemy śpiewaków do podjęcia zarówno stałej pracy, jak i doangażowań.
Wymagany program przesłuchania:
1. Aria koloraturowa
2. Dowolna pieśń w kontrastującym z arią charakterze
3. Śpiew a vista
Wybrany repertuar powinien być zgodny z rodzajem głosu, do którego składana jest aplikacja.
Na życzenie aplikującego Fundacja Rozwoju Sztuki – Sonoris może zapewnić akompaniatora na czas przesłuchań.
Aplikacje prosimy składać do 12-12-2014 – formularz aplikacyjny znajduje się poniżej.
Pytania dotyczące przesłuchań prosimy kierować wyłącznie drogą mailową – pod adres: przesluchania@fundacjasonoris.org
Jeśli chcesz aplikować na stanowisko artysty-śpiewaka w Chórze Polskiego Radia wypełnił i prześlij do nas poniższy formularz.

przesłuchania

482