Główną misją Fundacji Rozwoju Sztuki Sonoris jest ochrona i zachowanie marki „Chór Polskiego Radia”, oraz rozwój zespołu i zdobycie znaczącej pozycji w obszarze polskiej i światowej chóralistyki. Chór Polskiego Radia gromadzi wokół siebie autorytety ze świata kultury i nauki, z życia społeczno-politycznego, o których wsparcie fundacja będzie zabiegać i z uwagą wsłuchiwać się w cenne głosy i opinie.

Kontynuacja ponad 60-letniej tradycji Chóru Polskiego Radia zobowiązuje i ustanawia zarazem wielokierunkowe działania i rozwój fundacji.

Cztery podstawowe profile fundacji – edukacyjny, szkoleniowy, badawczy oraz profil działalności artystycznej, implikują stały i różnorodny rozwój oraz różnoimienne możliwości zabezpieczeń finansowych.

PROFIL EDUKACYJNY

Cel strategiczny:
Kształtowanie potrzeb i zainteresowań społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej, w szczególności sztuki chóralnej.

PROFIL SZKOLENIOWY

Cel strategiczny:
Stworzenie warunków umożliwiających rozwój kwalifikacji osobistych artystów – śpiewaków.

PROFIL INWESTYCYJNO-BADAWCZY

Cel strategiczny:
Wspieranie działań badawczych oraz stworzenie technicznego zaplecza służącego utrwalaniu i promowaniu dzieł muzycznych.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Cel strategiczny:
Prezentacja i kultywowanie narodowego i światowego dorobku muzycznego