CPR

Założony przez Jerzego Gerta w październiku 1948 roku.

Od blisko 70 lat swojej działalności zespół wykonuje repertuar obejmujący zarówno muzykę a cappella, jak i formy wokalno-instrumentalne, dzieła reprezentujące różnoimienne style i epoki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej.

Poza działalnością koncertową Chór Polskiego Radia dokonuje nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji, a także nagrań płytowych dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych.

Udziałem Chóru Polskiego Radia są prawykonania dzieł najwybitniejszych, współczesnych kompozytorów polskich między innymi Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego czy Wojciecha Kilara.

Zespół brał udział w licznych festiwalach w kraju i za granicą prezentując się w ostatnim czasie podczas takich wydarzeń jak Wratislavia Cantans, Festiwal Ludwiga van Beethovena,Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, Festiwal Prawykonań – Katowice, Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Festiwal Misteria Paschalia, Festiwal Sacrum-Profanum, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” Festiwal Muzyki K. Pendereckiego Münster, Schleswig-Holstein Muzik Festival, Rossini Opera Festival, Settimana di Monreale, Sounds New Festival, Festiwalu Europalia 2001 Bruksela.

Ostatnie lata działalności to także liczne tournée koncetowe za granicą z których nalezy wymienić wykonanie Stabat Mater K. Szymanowskiego, Mszę c-moll W. A. Mozarta, Stabat Mater F. Schuberta pod dyrekcją Avi Ostrowskiego w Izraelu, tournée po Korei Południowej, wykonanie Pasji według św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora w Angli w ramach obchodów Roku Polskiego czy też wykonanie opery Król Roger K. Szymanowskiego w Théâtre de la Monnaie w Brukseli z okazji inauguracji prezydencji polskiej w Parlamencie Europejskim.

Chór Polskiego Radia współpracuje stale z Narodową Orkiestrą Symfoniczną
Polskiego Radia w Katowicach oraz Orkiestrą Polskiego Radia

Do marca 2012 roku zespół działał w strukturach Polskiego Radia S.A. W październiku 2012 roku podpisana została umowa pomiędzy Polskim Radiem S.A. a Fundacją Rozwoju Sztuki Sonoris, na mocy której marka Chóru Polskiego Radia – jej kontynuacja oraz dalszy rozwój powierzone zostały Fundacji. Zarząd Polskiego Radia S.A. zapewnił Chórowi Polskiego Radia długookresowe wsparcie na rzecz realizowania misji radia publicznego w zakresie kultywowania i upowszechniania polskiej kultury muzycznej w kontekście dziedzictwa światowego.

Od stycznia do lipca 2013 r. Opiekunem Artystycznym Chóru była Agnieszka Franków-Żelazny. Od lipca 2013 r. do maja 2015 r. funkcję Dyrektora Artystycznego pełniła Izabela Polakowska-Rybska. Od listopada 2015 do sierpnia 2017 r. Kierownikiem Artystycznym Chóru Polskiego Radia jest Szymon Wyrzykowski. We wrześniu 2017 funkcję Chórmistrza objęła Maria Piotrowska-Bogalecka.


Skład chóru

Soprany

Maria Babicz
Magdalena Drozd
Magdalena Jaworek
Aleksandra Krzywdzińska
Karolina Pawula – Szponder
Magdalena Pikuła
Kinga Świerkosz
Katarzyna Wajrak

Alty

Izabela Bartyzel
Agnieszka Dynek
Dobromiła Lebiecka
Agnieszka Piwko
Agnieszka Szostak

Tenory

Szymon Fecica
Paweł Fundament
Marek Kaczmarczyk
Krzysztof Piotrowski
Szymon Szetela
Tomasz Świerczek
Jacek Ziobro

Basy

Krzysztof Barczewski
Piotr Brajner
Paweł Dachowski
Stanisław Drużkowski
Adam Radnicki
Andrzej Zawisza