Maria Piotrowska-Bogalecka

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (ukończyła kierunki dyrygentura chóralna oraz edukacja muzyczna) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie (podyplomowe studia z teorii muzyki). Studiowała również w Kodály Institute of the Liszt Ferenc Academy of Music, a swój dyrygencki warsztat doskonaliła w trakcie kursów w kraju i zagranicą (Ericson Masterclass w Haarlem, International Kodály Seminar w Kecskemet czy Studium Chorale Masterclass for Choral Conductors w Maastricht).

Jest laureatką XI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, na którym otrzymała pierwszą nagrodę oraz nagrodę specjalną im. E. Maćkowiaka za najlepszą metodę pracy z chórem. Wielokrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Chorzów. W roku 2009 otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego jako dyrygentka pierwszego prowadzonego przez siebie chóru – bytomskiego Chóru Kameralnego Accordare, z którym zdobywała liczne nagrody na konkursach i przeglądach.
W 2007 założyła Zespół Wokalny Contento Core. Jako jego kierownik artystyczny przygotowała dotąd ponad 70 koncertów, uczestniczyła w kilkudziesięciu festiwalach i cyklach koncertowych, koordynowała kilkanaście projektów, przygotowała kilka prawykonań oraz nagrała dwie płyty.
W 2012 obroniła pracę doktorską w dziedzinie dyrygentura chóralna, a w 2014 opublikowała książkę „Decorum et varietas. Psalmy w muzyce wokalnej i wokalno-instrumentalnej polskiego baroku”.

Obecnie Maria Piotrowska-Bogalecka pracuje jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest również koordynatorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych KoChAM, a od 2015 roku sprawuje funkcję kuratora regionu śląskiego ministerialnego programu „Śpiewająca Polska” działającego przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. We wrześniu 2017 roku objęła funkcję chórmistrza Chóru Polskiego Radia.

Foto Magdalena Hałas