Mikołaj Gomółka
Psalmy królewskie ze zbioru “Melodie na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione” (1580)

Chór Polskiego Radia
Compass viol consort
Caroline Ritchie, Alexandra Polin, Elizabeth Rumsey – viole renesansowe
Ziv Braha – viola renesansowa, lutnia
Rafał Tyliba – instrumenty perkusyjne
Agnieszka Budzińska-Bennet – kierownictwo artystyczne, prowadzenie

Bilety i info:
http://kromerbieczfestival.pl/

17